Accueil Tamazight Ad d-tesuddes timsizzelt n dabax uḍar gar tudrin

MAƐATQA - Tiddukkla tadelsant n Yiɣil n Teqḍibin

Ad d-tesuddes timsizzelt n dabax uḍar gar tudrin

62

D yiwen leqdic s wazal-is i d-thegga tddukkla tadelsant n Yiɣil n Teqḍibin, yettabaεen ɣer tɣiwant n Mεatqa. Tesuddes-d tuddsa-agi yiwet n temsizzelt n dabax n uḍar gar tudrin n tɣiwant n Mεatqa ara yilin d tajmilt i sin n wudmawen n waddal-agi n dabax uḍar n temḍiqt-agi, wigi d Mass Abdelli Abdenour akked Mass Boudjemaa Massi. Tebda temsizzelt yakan deg wass n Sebt iεeddan, 17 ɣuct 2019. Ttilint-d temliliyin n temsizzelt deg unnar n Tɣurfatin n Taddart n Yiɣil n Teqḍibin.

Deg wakud-agi n yimuras, sɛan azal meqqren leqdicat yecban wigi. Am waken, diɣ, d tagnit i yilmeẓyen i wakken ad kksen ciṭ ɣef lxaṭer-nsen, ma yella neḥṣa d akken deg tɣiwant n Mεatqa, xussen nezzeh leqdicat inaddalen, ladɣa deg wakud-agi n imuras. Xussen ula d imeḍqan n yilmeẓyen.
Ali Zalouk