Accueil Tamazight Tajeǧǧigt n yiḥulfan n Zoulikha Issahnounen

Ajdid di tira

Tajeǧǧigt n yiḥulfan n Zoulikha Issahnounen

168

Yeffeɣ-d udlis amaynut deg wussan-a, d ammud n tmedyazt ɣer Teẓrigin Baghdadi, sɣur yiwet n tmarut, tagi d Massa Zoulikha Issahnounen. D adlis amezwaru n tmarut ara d-yeffɣen ɣer unnar, ɣas akken aṭas-aya segmi tebda tira, u teṭṭef deg usirem n ussuffeɣ n udlis kra wass, dɣa d lebɣi-ines i tt-yessawḍen ɣer usirem-is. Ammud-a, tefka-as asentel “Tajeǧǧigt n yiḥulfan”. Deg-s 31 n yisefra, wwin-d ɣef waṭas n temsal d yisental yerzan tudert d tmetti, ad d-nebder gar-asen kra n yisental am « Tamazɣa, Ddunit, Amlelli ».

Ɣas akken Massa Issahnounen tuɣ-itent deg tezmert-is, maca lebɣi d leḥmala n tutlayt tayemmat, d tallelt i as-fkan kra seg wid yettarun, yeǧǧa-tt ad tefreḥ u ad tger iɣallen i tira, acku seg zik i tt-tettawi deg wul, ladɣa tira s / ɣef tmaziɣt d tudert qeṣṣiḥen i tettqabal di tmetti, ur nefki ara aṭas n wazal i umeɛḍur. Zoulikha Issahnounen, d yelli-s n temnaḍt n Uqbu, texdem kra n temliliyin i usuzer d usenɛet n udlis-is, ɣas di tallit-a iḥerṣen s waṭṭan i yurzen amaḍal.

Terza deg wussan yezrin ɣer temdint n Tizi Uzzu anida i d-tella temlilit i d-yessemlalen kra n yimedyazen, gar-asen tella nettat, teɣra-d kra seg yisefra n wammud-is amezwaru, akken i tga asarag amecṭuḥ deg tzeqqa n Uxxam n yidles Mouloud Mammeri, diɣen tessenz kra n yidlisen s ubuddu. Nessaram afud igerrzen i yal win neɣ tin yewwin abrid n tira s tmaziɣt, akken yella deg wawal, « Yal win ara d-yessersen aẓru-ines, yettekki deg lebni n tutlayt n tmaziɣt, i yesran akk i yiɣallen n tarwa-s ».

                                                                                                                  Khaled Achoui