Accueil Tamazight Tella-d tedwilt tamaynut

Aselmed n tmaziɣt s ttawil n Youtube

Tella-d tedwilt tamaynut

174

Tlul-d yiwet n tedwilt tamaynut deg wussan-a i uselmed d usnerni n tutlayt n tmaziɣt, sɣur Massa Moussaoui.

Ad d-ternu ɣer tedwilin yellan di Youtube, i yettnernayen taggara-a deg wallal-agi atrar afessas ara yessisehlen almad, ama i unelmad akken ad yesnerni timussniwin-is d tizemmar d tfukas-is, neɣ ɣas i yimeqqranen akken ad d-agmen tikta timaynutin d tmussni n zzyada ɣef tutlayt n Yimaziɣen. tadwilt-a ɣef leḥsab n umeslay n Massa Moussaoui, d tin ara icudden ɣer taɣult n tsekla s tseddi s uskan d usenked n tewsatin tiseklanin yemgaraden; am tullist, ungal, tamacahut d temɛayt. Akken i t-nwala deg tedwilt tamezwarut, i d-tessezri, ass n 1 yunyu 2020, temmeslay-d s tewzel ɣef yiswi n usenfar-a amaynut, tenna d asbini d umeslay ɣef kra n tulmisin yerzan tutlayt d tasnilest i urɛad d-yelli fell-asent umeslay s ṭṭaqa. Tidwilin ara tt-walin wid iran ad kecmen ɣer usmel, d agzul ɣef tewsatin-a i d-nezwar, am di tedwilt tis snat anida i d-tewwi awal d unamek n tullist, d wamek i tettwasuddes. Akken diɣen ara d-tessenkad seg tikkelt ɣer tayeḍ timsirin akked temlilit d walbaɛḍ n yimyura neɣ n yimnadiyen deg unnar-a n tmaziɣt. Ad naf asmel, tga-t lal n tikti s yisem TAMAZIGHT MOUSSAOUI, nettat isem-is aḥeqqani Nadia Moussaoui, seg twilayt n Tubiret. Teɣra di tesdawit n Bgayet, anida i d-tewwi agerdas-is deg tutlayt d yidles n tmaziɣt aseggas n 2003. Seg yimir ar ass-a, d nettat teselmad tamaziɣt. Imir-a, txeddem di tesnawit n Aliane Hmimi (Chorfa). Am wakken diɣen i txeddem d taneɣmast, diɣen d tameɣnast n tutlayt-is tayemmat, ɣur-s kra n yisenfaren yerzan tira, ama d tullisin neɣ d ungal. Nesteqsa-tt ar taggara ɣef wamek i as-d-tusa tikti, tenna-d “Acḥal-ayagi nekk bɣiɣ ad d-nernu amaynut i tmaziɣt, imi ttwaliɣ aselmed kan drus mliḥ. Ɣas akken sselmadeɣ-tt di tesnawit, maca drus, ɣef waya i xemmemeɣ ɣer youtube, ḍemɛeɣ aṭas ara d-yernu”. Ma d iswi uɣur tra ad tessiweḍ s tedwilt-a tamaynut “D asuzer n yidles d tgemmi n tmaziɣt ama i leqbayel, ama i wid ur nelli d leqbayel, ladɣa iɛerbawalen-a n tmurt n leqbayel am Tubiret, Sṭif d Bumerdas, akken ad issinen deg-s ayen iwulmen”.

Khaled Achoui