Rran-as tajmilt yimeddukkal-is iselmaden imezwura n tmaziɣt

Partager

Ass-nni n, 2 deg tuber 2020, i wwḍen 40 n wussan ɣef tmettant n uselmad Mohand NaitChallal. I lmendad n waya, rran-as yiselmaden imezwura tajmit deg taddart-is, Taqaɛet, deg Sedduq, lwilaya n Bgayet. Aṭas i yerzan ɣer din, kkan-d seg Tizi Uzzu, Tubiret, Bumerdas, Lezzayer tamanaɣt, Bgayet…atg.  Wagi d awal-iw ihi, sɣur-i, ɣur-k. Am wakken  i tuɣeḍ tannumi, yal adeg anda ara tiliḍ, zgan yimeddukkal-ik ɣer rrif-k: ḥemmlen ad ak-slen. Ihi ass-a, tesgarweḍ-aɣ -id deg Tqaɛet anda i d-tennerniḍ. Nemlal-d s yiqdimen n 1995, yal yiwen seg-neɣ ansi i d-yejba, si Tizi, si Bgayet, Tubiret…atg.

Nemlal-d akken ad nili ɣer yidis n twacult-ik i lmend n 40 n wussan ɣef tmettant-ik. Mi newweḍ amṛaḥ n taddart-ik,  imuger-aɣ-id mmi-k Massi i yettawin ticraḍ n wudem-ik. Yefṛeh yis-neɣ, acmumaḥ-nni-inek,  iban-d deg wallen-is. Deg umṛaḥ n taddart, nufa tiwlifin i d-yeskanayen abrid n yiseɣ i d-tewwiḍ di teɣzi n tudert-ik ɣef umennuɣ d uselmed n tutlayt-ik. Yal yiwen seg-neɣ, yebda yeqqaz-d deg waktayen-is, ussan d yinnan i ak-yezdin yid-s. Mass Ɛli Belḥut, imuqel-aɣ-d ,yulsaɣ-id tisuqqilin-nni i as-id-tgiḍ si tutlayt n teqbaylit ɣer tulayt Tatergit i yeseqdec di tezlatin-is. Tanagit-is fell-ak, temmal-d azal i tefkiḍ i tutlayt i d-teṭṭḍeḍ seg tewririn n sut n yiseɣ, tebɣest i yewwin ticraḍ n taẓayt n tudert iḥercawen.  

Aktayen n Ben Ɛeknun

Awal yezzi gar-aneɣ, nemmekta-d ussan-nni imezwura n tannant n Ben Ɛeknun, dinna yakan, tufrareḍ fell-aɣ imi tezgiḍ ɣer yidis Imuhaɣ-nni i yellan yid-neɣ. Newhem seg-k imi tettmeslayeḍ yid-sen mebla ugur, ussan-nni i ak-nessawal Muḥend Atergi, ur yezmir yiwen ad yettu tignatin-nni. Mass Mesɛud Swalaḥ, yulsaɣ-id ɣef wayen yezzin yid-k d Mass Ɛellic Ṛacid ara yesgunfu di temsunt n wuzmir, asmi i ak-yenna: A Muḥend, ula d udem-ik, yettak anzi ɣer Yimuhaɣ, amek armi akka, tutlayt-nsen tessneḍ-tt, rnu udem.

Tarriḍ-as : Ahya a Mass Ɛellic, ur tezriḍ ara, yak baba snat ukked yezweǧ, yiwet gar-asen d Tatergit. Dinna yeḍsa-d, yezṛa-k kečč ur telliḍ ara d menwala.  Mass Ɛellawa Rabhi i yellan d aselmad-neɣ, yemmeslay-d s teɣzi fell-k, yewwi-d awal-is ɣef umecwar-ik seg wasmi i telliḍ d anelmad-is di Ben Ɛeknun  di 1995 , di Lqebba, di tesnawit Iḥeddaden n Bgayet. Yulsaɣ-id ɣef tmuginin i ak-yezdin yid-s asmi telliḍ d aselmad, amek i telliḍ tettnaḍaheḍ akken aseddu n uselmed n tmaziɣt ad yemmeɣ, ɣef unadi n wawalen d wazal-nsen di tantaliyin yemgaraden, di tnagit-is, isarwes-ik ɣer umawal imi am wakken i d-yenna: ‘’Muḥend, d amawal s yiman-is’’. Syin yerfed awal n uselmad-nniḍen, d Mass Kamel Buɛmaṛa, i d-yemmektan asmi i ak-imlal di tmurt n Fṛansa deg useggas 2016, am wakken i d-yenna: ‘’Muḥend, ɣas akken di tmurt tabeṛṛanit i yella, maca leqdic-nni i yella iqeddec-it da di tmurt, yewwi-t yid-s ɣer lɣerba’’. Yenna-d d akken iswi-k dihenna, d asiweḍ n tutlayt n tmaziɣt ɣer yimi n yal amaziɣ iminig.

Kra n tnagiyin rrif uẓekka

Akud yedda, mmi-s n mmi-k Amayas s ubeṛnus-is amellal i d-teǧǧiḍ d axalaf n uxalaf n tassa-k i trebbaḍ deg yirebbi n yiseɣ, yid-s tella   Ɛica s tqendurt n Leqbayel, wwin-d gar yifassen-nsen tamuqint n yizeǧǧigen. Zwaren sdat-neɣ, nekni neṭṭafar-iten. Newwi abrid ɣer tmezgida ( taqerrabt ) Sidi Ṭahar, anda i teẓẓel tfekka-k. Deg ubrid, isem-ik ittezi deg yimawen-nneɣ. Teɣli-d rrehba n usḥissef imi neẓra d ayen ur ak-nettwali ara, teǧǧiḍ -aɣ. Mi newweḍ, tella-d dqiqa n tsussmi fell-ak d wid yakk yellan yid-k deg umennuɣ, zwaren-k ɣer wanida ula d nekni ara naweḍ yiwen wass. Naɛima Ḥadid, Feṛḥat Celmuni, Ferḥat At Muḥend, Nuṛ Uld Ɛmaṛa, Muxtar Ẓeddam, Akli Ɛun, llan d imeɣnasen n tlelli, trefdem taftilt i yessuzfen tillas timḍellas i d-seɣlin At tiddas d tmenqas ɣef tmurt n Masnsen. Mass Aselway n Useqqamu aɣerfan n tɣiwant n Sedduq,  yewwi-d awal fell-ak dinna.

Yemmeslay-d ɣef tebɣest i ak-yefka Wuzmir deg umennuɣ mgal imesɛuṛbizen d iqannanen i yellan mgal aselmed n tulayt n yimarawen-nneɣ. Yemmeslay-d ɣef leqdic-ik di Sedduq ladɣa deg wayen icudden ɣer yidles . Ay Aselmad n tinzart, ay ameɣnas n tlelli, a Muḥend Nayet Caɛlal, akken llan yimeddukkal i d-yerzan, Naser Sahqi, Ḥusin Mula, Daḥman Nafaɛ, Haṛun Ḥmed , Nadir Ǧidi, Ɛli Bufruc, d waṭṭas-nniḍen, nnan -d d akken kečč ur telliḍ ara n tmiqwa tineggura, ur telliḍ ara n wid-nni yerran  tamaziɣt d allal s wayes ara awḍen ɣer yiswi-nsen. Kečč terriḍ tamaziɣt d iswi, tesqedceḍ akk tazmert-ik akken ur tɣelli ara deg temda n tatut. Nnan-d daɣen, kečč seg tzemmurt i d-tgiḍ aẓar mačči si dderg uɣanim; tettagmeḍ-d si tliwa n Teqbayliyin i d-yettaken aman imẓerfen yessiriden ixixan n yimezḥaf i d-iɣedlen fell-aɣ tizelgi d yidelsan ijentaḍ i d-wwin At ileɣman. Akken nella dinna deg uxxam-ik , nenna-d d akken kečč telliḍ d asefreǧ ɣef wayla-k, ɣef wayla ara d-yeqqimen i tsutwin-nneɣ ara d-yasen akken ur yettili udaxcim acerqi neɣ aɣerbi ara d-ikecmen taqaɛet n tjaddit taqbaylit. Sgunfu di talwit n Wuzmir ay agrawliw, ay ameɣras, ay iseɣ.

Kader Belaidi

Partager