« Sɛiɣ acu ara d-awiɣ i yidles-nneɣ, fkiɣ-d ihi cwiṭ seg-s »

Partager

Newwi-d awal akked unaẓur Kalifi Mhenni ɣef leqdic-is s umata akked walbum-is aneggaru i d-yeffɣen ussan iɛeddan.

Aɣmis n yimaziɣen : Amek i tessawaḍeḍ tettgeḍ assaɣ gar tira (d amaru, d amsideg) akked ccna ?

Mhenni Xalifi : Zemreɣ ad ak-iniɣ d ayen icudden ɣer lebɣi, tafrit d tmasit. Si tama, lemmer ur ḥemmleɣ taɣulin-a merra i d-tbedreḍ, tili ur greɣ iman-iw deg-sent. Si tayeḍ, imi ẓriɣ sɛiɣ acu ara d-awiɣ i yidles-nneɣ, fkiɣ-d ihi cwiṭ seg-i.

Ma tzemreḍ ad aɣ-d-tefkeḍ agzul ɣef wayen turiḍ ?

Uriɣ isefra, iḍrisen, tullisin, ungalen d wayen-nniḍen. Akken nebɣu nsemmi-s i tewsit-nni taseklant, dima d aɛraḍ n usiweḍ n kra n tektiwin i wayen yelhan.

Awal ɣef tirmit-ik deg usideg…

Akken i ak-d-nniɣ, imi walaɣ zemreɣ ad kkiɣ deg usnerni n tutlayt-iw tazwawt/taqbaylit deg umaḍal umḍin, ɛeddaɣ ferseɣ abrid-iw, dukkleɣ d terbaɛt. Abeɛda imi nesɛa ugur n lexsas n yiwaziwen deg yisenfaren-nneɣ n usideg. Mačči kan ssuqquleɣ deg yisenfaren iheggan yakan, wanag ssutureɣ daɣen imaẓragen ad d-ldin tawwurt i tezwawt akken ad nsideg afecku neɣ adeg-nsen. Yuɣ lḥal aṭas i yi-d-tefka tallelt uletma Kaysa, fell-as talwit. Ad farseɣ di tririt-a i usteqsi-k ad greɣ tiɣri i yilemẓiyen ad d-kecmen deg unnar-a n usideg d uḥelli n umḍiq i tutlayt-nneɣ deg umaḍal umḍin d tetiknulujiyin timaynutin.

Tewwiḍ yakan arrazen, ayen i irennun afud i umdan. Amek i d-yettili waya, neɣ amek yettak afud i bab-is ?

Taluft-a n yimsizwar tettcabi di tazwara acqirrew, ɣas ulamma ur teẓriḍ amek ara ddunt tlufa syin akkin. Amedya, mi ara ak-d-tsiwel tddukkla ad as-tazneḍ ayen i d-tesnulfaḍ ,ad t-teskazel, kečč tikwal ad tebɣuḍ ad tkecmeḍ deg ucqirrew ɣas ur teḥsiḍ s yigemmaḍ ineggura. Maca, akken yebɣu yili, ma yella issebɣas warraz neɣ irennu-d afud mi ara d-tufrareḍ, ur ilaq ad ak-rrẓen yifadden ma iḍra-d unemgal.

Tesuffɣeḍ-d ussan-a kan album-nniḍen s uzwel n « Adrar n Fad ». Ma tzemreḍ ad aɣ-d-temmeslayeḍ fell-as…

Album-a wis sin iɛedda-d seg sin n yimaẓragen akken i d-yeffeɣ. Wwiɣ-d deg-s s umata kra n yisental fell-aneɣ, s uɣref ur nufi iman-is, ɣef tmetti daɣen s taggayin-is yemgaraden d kra n tlufa-nniḍen.Tella yiwet n tezlit cniɣ-tt akked umddakkel anaẓur Murad Ɛedwan. Lliɣ bɣiɣ ad d-greɣ ayen-nniḍen, imi yewɛer ufran, maca ẓriɣ ad iḍul ccɣel-is. Akken yella, iɛeṭṭel maḍi acku seg 2018 i fkiɣ inagan n tezlatin i useggam.

Acuɣer ulac-it akka tura di ssuq?

Sḥassfeɣ imi ur t-ufin wid i t-yebɣan. Ilaq ad teẓreḍ d akken amaḍal-a n usiẓreg n walbumen d aɣbel i unaẓur. Ula d Zeddak Mulud tewwi-t tmara armi d-yesnulfa tiẓrigin « Tamara ». Ilaq ad ǧǧen anaẓur ad d-isuffeɣ ɣef ddemma-s war ma iɛedda sɣur umaẓrag, akken xersum ad yenqes lḥers fell-as. Ilaq ad d-nini ass-a, imaẓragen ṭṭfen ddabir (monopole), rnu caḍen seg-sen wid ur nezdig. Ass-a d anaẓur ara ixellsen bab n ustudyu d yimẓawanen, ad yernu ad ixelles i umaẓrag ayen s wacḥal ara d-sqamen yiɣeḍmen, iḍebsiyen d tduliwin, syinna ilaq ad isuzzer daɣen netta aḍebsi-s. Ɣef waya ur nsuzzer akken iwulem iseɣrez-a Adrar n Fad. Maca, nezmer ad neɛreḍ ad t-nsiweḍ i wid i t-yebɣan.

Tesɛiḍ, mebla ccekk, isenfaren ara d-yilin sya d afella…

Isenfaren ṭṭuqqten, ama d izuyaz neɣ d udmawanen. Dɣa, yezmer ad yili umaynut ɣef wayen yerzan taẓuri deg yimalasen i d-iteddun ma yella ur d-nemlal uguren, tugart-tugart wid yerzan asiẓreg.

Awal n taggara…

Tanemmirt ɣef uncad. Ad asen-iniɣ kan i yilemẓiyen tecbeḥ ugar truẓi n usalu mi ara d-tekk sɣur-sen.

Yesteqsa-t Hocine Moula

Partager