Tiɣri i usnulfu n tuddsa taqbaylit n useḥbiber

Partager

Ahat leḥsab n wayen tesreɣ tmes ussan-a yezrin di tẓegwa d tferkiwin n tmurt n leqbayel urǧin yella-d deg umezruy-is. Ɣef wayen i d-tewwi teɣbalut-nneɣ, di kraḍ n wussan kan, ugar n 200 n yiqlaɛen n yindaren n tmes i d-yeḍran. Ɣur waṭas n medden, yezzi umeslay ɣef ssebbat n yindaren-a i d-nnan cuddent ɣer umdan s tuget.

Syinna, yezmer ad tili tnekkra n tmes d tagamant, meḥsub war aɛemmed, am wakken tella tin yuɣen s uɛemmed. Gar yindaren imeqqran i d-yellan di Tizi Uzzu, Bgayet d Tubiret, ad d-nebder di Tizi ladɣa, wid n Imsuhal, Micli, Bu Wizgan, Draɛ Lmizan, Ayt Yeḥya Musa, Tigzirt d tiyaḍ. Ugar n 177 n yihiktaren i s tegla din tmes.

Di Bgayet, deg wugar n 80 n yindaren i d-yellan, rran d iɣiɣden 144 n yihiktaren n teẓgi, ad d-nebder wid n Ayt Smaɛel, Amizur, Akeffadu, Aweqqas, Ccmini, Iderginen, Icellaḍen, Adekkar d tɣiwanin tiyaḍ. Ma yella di Tubiret, rɣan wazal n 129 n yihiktaren deg Uɣbalu, Saḥariǧ d Lexdariya abeɛda. Temɣer n yijajiḥen d tezmert n tmes ǧǧan kra n yindaren kkan ugar n 24 n yisragen ur nsan, neɣ ur ttwasensen.

Seg tedyant-a takulujit, yella-d umtawa i usnulfu n Tuddsa taqbaylit n useḥbiber, aḥuddu d tɛessast ɣef tẓegwa uɣur i d-yessawel umaru-ameɣnas Allas Di Tlelli deg uẓeṭṭa inmetti n Facebook. «Imi Tamurt n Yiqbayliyen ur tseɛɛu anamek war tiẓgi-s d yiɣersiwen-is (…) ad siwleɣ i tlawin d yirgazen iqbayliyen i usenfar aɣerman akuluji ara d-yemmezgen d tayri i nesɛa i Tmurt Taqbaylit yenṭerren, i ilaqen ad teqqim tecbeḥ akken ad tḥemmel tudert d tlelli. I lmend n waya, « Tuddsa n uḥuddu ɣef twennaḍt di Tmurt Taqbaylit » d tiferni taɛeqlit tilawit », aya d kra seg uḍris s i d-iberreḥ. Ad d-nesmekti d akken ddeqs i d-yerran i tiɣri-a n uḥezzeb war ma iban-d wamek d melmi ara yili usemres n tikti deg unnar.

M. K.

Partager