Timerǧiwt, d ammud n tullisin n Rabha Aïssou

Partager

Yeffeɣ-d udlis amaynut deg wussan-agi, d yiwen wammud n tullisin i tura Massa Rabha Aïssou. D afaris-is amenzu ara d-tessiẓreg, yeffeɣ-d wammud ɣer teẓrigin Achab. Ddant-d deg-s tẓat n tullisin, s yisental yemgaraden, am; A Fa, Lemri, Tameɣra, Tiziri, Timerǧiwt, Tamwarebt, Ttxil-k a mmi. Dɣa d “Timerǧiwt” i tefren d asentel ara d-yeddun ɣef teɣlaft n udlis. Daxel n udlis-a, tenǧeɛ tmarut yiwet n taluft i mazal fell-as askasi di tmetti, yal wa d tamuɣli-s ɣef wamek i tt-yettwali, tagi d tamsalt n tmeṭṭut d uzref-is i urɛad i d-nban akken ilaq di tmetti n wass-a. Ma nudef s telqayt ɣer ugbur n tullisin, ad naf lwelha n tmarut, tcudd srid ɣer maḥyaf s tewsatin-is yakk i d-iḍerrun mgal tameṭṭut. “Seg wakken tuɣal di rrif, tikwal tameṭṭut mi ara tili s tadist, ad teḥṣu tettraǧu taqcict, ɣur-s ayagi icuba nnger, acku nettat ur as-tefki ara tmeddurt azref-is, amek ara d-tɣur d yelli-s !

Ma teḥṣa am nettat ara tidir !”. Annect-a, yezga d ttbut, ladɣa di tmetti n tallit taqburt. D timsal-agi yakk i d-tessegza Massa Rabha deg tullisin-is. Iswi-s, d asiweḍ n yizen i umdan s umata, ad as-tili tameṭṭut d amdan, d rruḥ, d leqdic, d iḥulfan, d tayri, d asnulfu, d tameddurt s timmad-is. Neddem-d ammud-a i d-tsedda deg yiwet seg tullisin-is. Hat-a-n wayen i tenna “…Mi tekfa ameslay teɣli di ddker armi tencef, tafekka-s tezzizrir d tidiwin. Tuɣal tekker, tuẓa ɣer yiwen ṭṭaq d amecṭuḥ, qqaren-as ṭṭaq n uɣrib, tserreḥ s ṭṭelq n taɣect-is : – A Belwid ɛzizen, anida telliḍ ? Melmi ara ak-id-iger ubrid, melmi ara tfak lɣerba fell-aɣ? Tessawel azal n tlata n yiberdan. Tessawal, allen-is cerrwent d imeṭṭi. Tuɣal tessusem, teṭṭef-d ijifer n lfuḍa-s, tesfeḍ yis-s udem-is, teffeɣ-d, tkemmel abrid-is…”. Aɣanib d tutlayt i tessemres tmarut, ttwagzan, imi ur d-tgir ara aṭas n wawalen imaynuten. Ɣef waya ara yishil i yimeɣri, am win yennumen taɣuri s tutlayt n Dda Lmulud, am wid urɛad i d-skeflen ccbaḥa n tsekla taqbaylit d yisental yemgaraden iɣef d-ttawin yidlisen-is.

Kh. A.

Partager