Čekčuka

Partager

Isenfar n tuččit :

1. Kilu n llubyan tazegzawt

2. 02 neɣ 03 n tḥebbuyin n ṭumaṭic.

3. 02 n tbeṣlin, aqerru n ticcert.

4. Zzit n uzemmur, lemleḥ, ifelfel aberkan.

5. 05 n tmellalin.

Aheggi n tuččit :

Ad neqqi llulbyan, ad tt-negzem, ad tt-nerr ad tesli deg waman imelḥen. Mi tewwa, ad ten-nesqudder, ad ten-neğğ di lǧiha, si ljiha nniḍen, daxel n lmeqli, ad nerr lebsel i negzem d imurṣuyen imecṭaḥ akked ticcert i negzem d imurṣuyen imecṭaḥ, zzit, lemleḥ, ad ten-neğğ akken alamma yefsi lebsel-nni, ad nernu ɣur-s imurṣuyen n ṭumaṭic i nesseqcer ad wwen akkenni, mi tewwa ṭumaṭic-nni ad as-nernu llubyan, ad ten-neğğ ad qlun akked lebsel d ṭumaṭic, ad as-nernu cwiṭ n yifelfel aberkan, ad nerwi timellalin syin ad ten-nesmir sufella, syin ad ten-neğğ ad wwen akken d taḥbult.

Nora

Partager