“Tamusni tugar tillas” (III)

Partager

Di tagara agi tamedyazt taqbaylit tewwid abrid amaynut imi tɛebba timsal tilsawiyin, kunwi d s yisdawiyen amek tettwalim tamedyazt-a ? D acu-ten iberden i wulmen akken tira-agi tatrat ad temmeɣ ger leqbayel d yigduden nniḍen ?

Busaɛd At Barac (Boussad Berrichi): Akken d nniɣ yakan, agdud ilaq ad iddu akken tella tallit ,tagwnit ines. Ass yellan d ass-a, agdud aqbayli ɣur-s tamuɣli nniḍen ɣef tuddert-is, ɣef idles-is, ɣef tmeslayt-is, ɣef tmuɣlit-is n ddunit akked uzekka innes ma d-iqqim d agdud akken yella yakan deg asmi d illul ɣer ddunit. Ihi, tamedyazt iswan azal aṭas di tmetti taqburt, tagnit yellan ass-a akken ibɣu yili wass, nezmer ad nebder imedyazen akked tneqrimin nneɣ, imi timetti tefka-asen-t azal. Ayɣerf? Ɣef akken neẓra di tɣerma imaziɣen, ladɣa taɣerma taqbaylit, awal isɛa azal meqqer di tmetti nneɣ akken tebɣu tili tegnit. Deg aya, ttrebga di tmetti taqbaylit tebna ɣef azal n wawal, ɣef unamek innes, ɣef rẓana deg awal, ɣef awal ad iniḍ ilaq ad yilli d-win ad-yawin tamusni neɣ tifrat i-wayen tettraju tmetti di tuddert-is ,i yidles innes. Ayen nezra deg mezruy n tmedyazt taqbaylit d akken tressa ɣef awal, imi tamedyazt d tin n wawal iferẓen, isɛan azal, degmi tamedyazt tessaweḍ qer yiwet n teqbaylit n tmusni, tamusni isawḍen taɣarma nneq di kra n temsal am akken llant tiɣermiwin nniḍen di ddunit. Ihi, tamedyazt taqbaylit tedda akken yedda wagdud-is, agdud idda akken tella tagnit innes. Maca, iseggasen agi ineggura, idles aqbayli yedda di kra temsal mačči akken tella tegnit innes. Ayɣerf? Neẓra belli wid ittarun tamedyazt s-taqbaylit akka s umata, allalen usufeɣ n-wadlisen neɣ s-tawilat nniḍen (CD-DVD: idebsiyen…neɣ s-ttawil internet…), u ḥwaǧen adrim, u ḥwaǧen imusnawen ar yanin ayen i-twarun i-wakken ad begnen azal n tira-nni, neɣ tamedyazt-nni ad ttwabeggen akken ilaq. Ihi, ayen nniḍen i-ixussen, ixus wadrim akked imusnawen deg aḥric agi, ɣas akken adabu n-tmurt ur ifk-ara azal i-tmaziɣt d wayen iccuden ɣer-s. Ass-a imaziɣen neɣ iqbayliyen, ilaq ad ferẓen tagwnit i deg tidiren i-wakken ad ddun akken tedda ddunit nsen s teqbaylit. Imi taqbaylit ilaq ad yili usuqel (tiririt) ɣer tmeslayin nniḍen d akken tamusni taqvaylit ad-frari di ddunit, imi tamusni tugar tillas.

Ait Slimane Hamid

yettkemmil

Partager