Amizur : Tirza n uneɣlaf n yilmeẓyen d waddal

Partager

Ddurt iɛeddan yessefqed uneɣlaf n yilmeẓyen d waddal Mass El Hachemi Djiar, s yisem-is daɣ d imḍebber n uselmed aɛlayan, taɣiwant n Amizur, anida i yeldi s wudem unṣib kra n yisenfaren yessawḍen ɣer taggara-nsen, yerna issefqed ɣef yisenfaren n waddal d uselmed aɛlayan. Asayes amezwaru n uneɣlaf d ammas n waddal i yeldin tiwwura- ines ugar n sin n yiseggasen ar deffir segmi i t-yeldi lwali n Bgayet, iɛawed-as Mass aneɣlaf di tirza-ines ɣer temnaḍt-a. Yessefqed daɣen ɣef wamek i lḥan lecɣalat n trusi n leḥcic deg unnar n tɣiwant, rnu tiseddarin timaynutin i bennun deg-s. Yetturaju ad ikemmel lecɣal i as-d-yeqqimen i unnar-a deg wussan i d-iteddun .Asayes nniḍen d asenfar n wammas asdawan i yellan di Amizur, Anida i bdan lecɣal deg-s ugar n sin wayyuren. Aneɣlaf, di tirza- ines, yerra lwelha- ines ɣer lecɣal n lebni n wammas asdawan ara yesɛun azal n 6000 n yimukan ibidaɣujiyen, d tmezduɣt tasdawant n 5000 wusawen .Mass aneɣlaf yesla i yisegziyen i as-d-fkan yimḍebben n temnaḍt-a, nutni akked yimawlan n tkebbaniyin i yestkelfen s lecɣal n usenfar. Deg wawal n uneɣlaf yesseḥres ɣef yimḍebren ad fakken deg lweqt iwulmen isenfaren-a.

Soraya Rabia

Partager