Qeddem ad tlemdeḍ (4)

Partager

Akken i am-ihwa a tameṭṭut ! Sewjed-it-id, sima ad saliɣ tirni ad n-aliɣ ad ččaɣ.Kkes aɣbel ay argaz, ad t-in-tafeḍ iwjed.Tameṭṭut-nni tuɣal-d s axxam tessew sardin-nni tečča-t d yilemẓi-nni. Mi d-yewweḍ urgaz-is, issers iman-is ad yečč sardin, tameṭṭut tessers-as-id ayen niḍen. Yenna-as urgaz-is :I sardin-nni a tameṭṭut, aɛni ur t-tsewweḍ ara !

D acu n sardin ay argaz ?

Win akken i d-tleqḍeḍ mi kerzeɣ !

Sussem ay argaz ! Wi aɣ-id-isellen ! Wakka i teẓriḍ ikerrez-d di lexla sardin ittidiren di lebḥur!

Argaz igugem, iskadeb iman-is isussem, iqqim ičča ayen illan sdat-s ssyin iffeɣ ɣer tejmaɛt. Tluɛa ilemẓi-nni yellan di teɛrict, yuder-d tenna-as :

Yak tesliḍ-d akk ayen i nemmeslay nekk d urgaz-iw !

-Sliɣ akk i wayen tennam !

-Ihi tura, kemmel kan abrid-ik, qeddem ad tlemdeḍ. Ilemẓi-nni iffeɣ, ikkemmel abrid, ileḥḥu, imugger-d yiwen n umɣar yenna-as :

-Ssbaḥ lxir ay amɣar n lbaraka!

-Ssbaḥ lxir a mmi, anda akka i tettedduḍ mi akka teɣsbeḍ deg yisurifen ?

Iḥka-as akk tadyant-is d wayen idder segmi d-iffeɣ seg uxxam. Yenna-as umɣar :

Ihi a mmi tura uɣal kan s axxam. Mi tewwḍed ini-asen i iɛeggalen-ik, a tt-n yiwen useklu di lmuḍa n leflani isɛa uruz, ayen i as-tsutreḍ ad ak-id-yini meqbuleḍ. Ayen-nni ad-d-iḍru s tidet. Acukan mi i asen-tiniḍ kker zik zwir-iten ɣer din, kcem, ffer deg uruz-nni. Ayen sutren, qqar-asen-d kan meqbuleḍ. Yuɣal ilemẓi-nni s axxam iḥka-asen i wat uxxam inna-asen ufiɣ yiwen n useklu annect-illa-t di lmuḍa n leflani, isɛa uruz, ayen i as-tesutreḍ ad d-iḍru !

Yettkemmil…

Ramdane Lasheb

Partager