Tawaɣit n uɣelluy n tmesrifegt

Partager

Tasebḥit n larebɛa yezrin, ad d-teqqim di cfawa i Yizzayriyen i merra, imi tawaɣit yeḍran mačči d tin i isehlen i tatut. Timesrifegt ILYOUCIN IL-76, yettabaɛen i lɛesker n tmurt n lezzayer, ur tessaweḍ ara ad tesselḥeq ɣer Béchar wid yellan daxel-is, imi akken i neqqar « Anda i tufeg i ters ». D acu kan, tagi mačči d tarusi, d ɣlay i d-teɣli i wakken ad tesseglu s tmettant n 257 n yimdanen, tuget deg-sen d iserdasen, d ilmeẓyen, d imḥaddiyen ɣef tmurt. Mačči d tikkelt tamezwarut ara d-tili tedyant yecban ta, maca, yal tawaɣit tgellu-d s uɛwin-is n lqerḥ, n leḥzen d waṭas n yiɣilifen. ɣef leḥsab n yisallen, timesrifegt-a ur teddi ara aṭas deg yigenwan, imi akken kan i tuli, anehhar-is ifaq d akken aɣbel ameqqran yettraju deg-sen. D ayen i t-yeǧǧan yezzi mebɛid i temdint d ubrid ameqqran, yerra metwal uḥriq, anda i d-teɣli tmesrifegt, mebla ma yessaweḍ ad yessemneɛ wid yellan yid-s, imi ula d tarwiḥt-is ur teslik ara. D tiyemmatin, d tiwaculin i merra iwumi i tejreḥ tasa, yessaramen ass-a d akken tiwaɣiwin yecban tigi, ad tili tririt n tlisa fell-asent. S tidet, tid n ubrid, ssengarent tiwaculin yal ass, meɛna tid igenwan, bezzaf qerrihit !

Mmuten 3 n yimdanen n bgayet

Deg twaɣit n uɣelluy n tmesrafegt taserdasit (taɛsekrit), i d-yeḍran ass n ahad iɛeddan, 11 yebrir deg tama n Bufarik, ddan-d deg leḥsabat ineggura tlata n yilemẓiyen i yemmuten seg waɣir n Bgayet. Yiwen d Musus Lhacmi seg Yiǧermunen deg Xerraṭa, wayeḍ d Bettac Ferḥat Ben Sasi seg taddart n Ayt Buǧiṭ deg Yiderginen, ma d wis kraḍ d Ḥebbuc Rabeḥ seg Ayt Idris, taɣiwant n Tsexriwt. Deffir ubaxix-a, aṭas n leḥzen i d-yeɣlin ɣef tmurt merra. Wamma deg yiẓeḍwan inmettiyen, ḥaca ameslay ɣef tedyant-nni taqesḥant, s uttreḥḥen ɣef yiẓiɣren n wid i d-yeṭṭef lḥal deg yinig-nni ɣer Tinduf, d uɛezzi d usebber n yimawlan. Dɣa, deg kra n temnaḍin, llant tddukkliwin i ibeṭṭlen timeɣriwin n ccna i d-heggan seld tawaɣit iḥuzan ayendin d tiwaculin. Aɣmis n Yimaziyen yettɛezzi akk tiwaculin n 257 n yiserdasen i yemmuten. Nekni n Rebbi, ad ɣur-s nuɣal.

M. Smaïl et M. K.

Partager