Hemley-(k)m moi non plus

Partager

Äni nukni s leqbayel ur nesâi ara « Roméo et Juliette »-nne$ ? Ulac ! Bbaê! Ëala Salas d Nuja d-yennulfan milimi kan? Ulac am$ar ne$ tam$art i nesteqsa $ef leêmala ur yexrib ara wudem-is. Ad as-tiniv wis d acu-t lâib-agi d-yef$en seg yimi. D$a nnuda $ef later n tayri deg wayen akk d-yessawev yimi seg zman aqdim, nufa-tt deg yisefra d tmucuha, s lqila. Rnu isefra-nni ur d-wwin ara $ef yiêulfan n tayri: d ssenf n tmedyazt yessefruyen $ef tazuft (érotisme). Nesla ula s yiwen n ssenf qqaren-as aêaêi (les ébats, s tefransist), d ‘’tamedayzt n wussu’‘ i cennun imeksawen s tufra gar-asent. Lêasun, tama n tmeyazt-agi yecban ‘’ass-agi mmugre$ taqcict”, “je t’aime moi non plus” n Serge Gainsbourg tettbini-d d la berceuse. Seksu d wussu, akka i d at zik ? Ur ttêulfun ara lejdud-nne$? Ihuh, ulac afra !? D lmuêal ! ula d nutni d imdanen. Akken i ‘’ttêaêin’‘ s tufra, i êemlen s tufra. Yerra-asen jmaâ liman tablaî $ef wul almi yegguma ad d-yeffe$ :”êemle$-(k)m! “

I wass-a ?Ass-a tbeddel tegnit. Tenulfa-d “tayri”, leêmala n trisiti, akken s-teqqar nna Tasaâdit : ad mmyeêmalen di tilifun, ad mmyebrun setta wagguren mbaâd. ur d-nulaf ara tayri ! si zman aqdi ay tella. D acu yal loil amek i tt-yedder. Wa yedder-tt s tufra di tmetti tt-yettwalin d lâib. Ass-a dren-tt ‘’âeynani’‘ sêevren-d ula Saint Valentin

T.O.A

Partager