“Xdem ayen d-qqareɣ, mačči ayen… xeddmeɣ !”

Partager

Deg ukayad-agi n BEM iεeddan, tiεessasin i d-yussan di Bumerdas akken ad walint amek teddun lecɣal di tesnawit n Abane Ramdane di Tizi Wezzu sekkrent ahruḥu ɣef wulac. Imi ur bdin ara ass amezwaru n ukayad ɣef tmanya ; yella-d leεḍil n wazal n uzgen n ssaεa, yebda ɣef tmanya d uzgen, tiεessasin-a ssawlent i unemhal n usegmi n lwilaya n Tizi Uzzu akken ad d-yas s leεjal ad iwali “el fawḍa el εarima” i as-nnant. Mi d-yewweḍ unemhal ɣer umkan, yufa-d tasnawit tetteddu akken ilaq… ḥala nutenti i iquddren ara lqanun ; yufa-tent-id εelqent ɣef yidmaren-nsent tilifun. Nutenti qqarent i wiyaḍ ur ilaq ara. “Si ssbe&#7717,; keccment, teffɣent daxel n tneɣriyin. Ttawint, ttarrant, cewwlent-aɣ” i d-yenna yiwen n uselmad.

Lhocine Ourezki

Partager