Simmal nettidir nettwali !

Partager

Ussan-agi kan yezrin, yiwen seg yineɣmasen-nneɣ yeṭṭef-d yiwet n tebrat i as-d-uznen, maca tessewham mačči d kra. Di tazwara, tabrat-agi tusa-d seg Tubiret, mebla ma yura-d bab-is isem-is, yerna mebla tamber, yernu tesɛa ṭṭabeɛ n lbusṭa ; akken, ur d-ssutren ara azal n wallal-agi ixussen mi d-tewweḍ.

Tis snat, daxel-is, yiwen n uḍris yura dɣa uneɣmas-nne&#611,; azwel-is : “Ziɣ telha La Dépêche !”

Win i d-yuran tabrat-agi yessen Tamaziɣt, maca kra n win yellan d aserti Aqbayli yezzaǧew-it. Ahat ala netta i yelhan ?

Cwiṭ n sswab maḍi maḍi ! “Le grand nain” akken i t-id-yenna gma-tne&#611,; d aselway n tmurt ama s lebɣi-nne&#611,; neɣ melba-yes. “Dadda-k Ɛmara”, akken daɣ i t-id-yura, d argaz aserti, yeddan s uzday n lqedd, amer d lebɣi ad as-yini aya mi akken yezzi di Tubiret mačči tikelt mačči snat.

D lewhayem ! Ait hmed, Sadi, Ɛmara, wigi akk d iqeddacen ! D acu-t i txedmeḍ ay amdakel deg wudem n tfernin yessulin berzidan s wacḥal n leswat ? D tidet, “Il est plus facile de tirer vers le bas que vers le haut”.

Lemmer d lebɣi, di lqern wis 21, jban yemdanen i tmeclac-agi, d acu kan ulac uɣilif, d lbenna i tudert !

M. Smail

Partager