Isem “Bni Dwala” i ubrid deg Blanc Mesni

Partager

Deg wussan ineggura, truḥ yiwet n tesqamut n yimeḍebbren n tɣiwant n Bni Dwala, gar-asen lmir mass Mustapha Hadef, ɣer temdint n Blanc Mesnil, deg Fransa. Din, aqerru n tɣiwant-agi, mass Dedier Mignot, yesterḥeb yes-sen. Dɣa, ad yili usemmi n yiwen n ubrid s yisem n Bni Dwala. Aya deg yiwen n lufeq n lemɛawna neɣ ayen iwumi neqqar le protocole de jumelage i d-ttwastenyan deg useggas n 2003. Lewfeq-agi d win i icerken snat n temdinin deg yiḥricen n yidles, addal d win n temtti. Ad d-nerr lewelha belli imezdaɣ n tɣiwant n Blanc Mesnil, azal n 54000, gar-asen 10% n tmurt n tefriqt n ugafa. Ad d-nesmekti belli yiwet n tesqamut n temdint n Blanc Mesnil tusa-d deg useggas yezrin ɣer Bni Dwala. Si tama-nniḍen, yella-d yiwen n usenfar iwmi seman “Taddart n umaḍal” deg temdint n Blanc Mesnil anda kkin 6 yinelmaden n tɣiwant n Bni Dwala, sin deg-sen n tesnawit, 4 n uḥric alemmas. Gar yinalmaden i yellan deg “Taddart n umaḍal” 6 tmurt n l’Ethiopie, 6 n Legliz, 6 n Russ, 6 n Fransa.

Dalila I.

Partager