70 yimelyunen n sentim i lemɛawna n twaculin

Partager

Ilmend n lemaɛwna n twaculin yenḥafen d yigellilen deg lwilaya n Tizi Wezzu, yella-d uheggi n 70 yimelyunen d 400 alef n sentim. Ayagi imi d-ttwajerdent 20 alef n twaculin deg tɣiwanin yemgarraden. Leḥsab-agi n twaculin d win yenneɣsen ɣef useggas yezrin. Lemɛawna-agi d tin ara fkent tɣiwanin, rnu lefṭur ara d-swejdent tdukliwin i yimeɣban d wid yettnussun deg yiberdan. S waya, ad yili ufraq n 9 alaf n tḍellaɛin s lqidar n 3 000 da i yal yiwet, am wakken ara tefreq tkubbanit n Sonatrach 8 000. Ad ilin 22 yiseččayen deg waggur-agi n remḍan, gar-asen 7 waggur azeggaɣ azzayri. Taɣiwant n Tizi Wezzu d tin ideg llan aṭas n yigellilen d wid iḍaɛen deg yiberdan, ilmend n waya tella-d tullya n sin n yiseččayen deg temdint ara yefken 200 imensiyen i wass, am akken ad yili ufraq n 300 yiḍellaɛen i ddurt.

Dalila I.

Partager