Abrid yezzi, rnu d tisaεtin n tikli

Partager

Mačči d abrid mačči d sin i d-ccektan ɣef ttawilat n uûiwi&#7693,; ɣef yir abrid, ɣef ssaεat n tikli…i yeqqnen abrid n Tizi-Uzzu ɣer Iεeẓẓugen … Maca tamsalt tettnerni deg wass ɣer wayeḍ armi tt-id-ggurεen lɣaci. D acu i d tifrat i as-d-ufan wid inehren akken ad ssefsusin taεekkumt-a? Deg ubdil n tsaεtin n uraji d ṣṣber, uɣalen tezzin-d abrid n Tamda, ṭṭerḍeq-d ɣer Friḥa, d wamek ara d-sleḥqeḍ ɣer Iεeẓẓugen… Yak qqaren iberdan akk ttawin ɣer…!!!

Dj. A

Partager