Lbaṭaṭa di lkuca

Partager

Ayen i ilaqen

– 200gr n tjilbant i ifuren

– 03 n tzrudiyatin i igezmen d tarqaqt u i furen

– tibselṭ, tifdent n ticcert, lemleḥ, ifelfel aberkan, zzeɛter, tajujet n ṭṭib

-03 n tmellalin

-afermaj yezḍen

-kilu n lbaṭaṭa

-cwiṭ n wudi

-200gr n weksum yezḍen

-03 n tɣenjayin n zzit uzemmur

Aheggi

Ar daxel n umeqli ad ner zzit tibselṭ(tegzem d tarqaqt), tifdent n ticcert, aksum yezḍen, lemleḥ, ifelfel aberkan, zzaɛter, tajujet n ṭṭib.

Mi yewwa, ad as-nernu lxedṛa-nni yefuren u ad t-neǧ ɣef tmes ḥlawen azal n 10 dqayeq.

Sakin, ad nessew lbaṭaṭa deg waman. Mi tewwa, ad tt-nezeḍ d wudi d cwiṭ n uyefki u ad as-nernu 02 ar 03 n tmellain(ad nexleḍ mmliḥ). Ad ner nnefs daxel n sniwa n lkuca i inedhen, ad nernu ɣur-s anexluḍ-nni n weksum yezḍen u ad as-nezzuer cwiṭ n ufermaj, ad as-nernu ayen s-yegran seg unexluḍ n lbaṭaṭa, ad t-nesseɛdel, ad as-nernu kra imursuten n wudi u ad t-ner daxel lkuca(200degrés). Mara yizwiɣ ad t-id-nekkes..

S-ɣur Noura

Partager