Atta yiwet si tezlatin (dagi d asefru kan) n terbaɛt-a

Partager

Ččaret imi-w d ijdi

Ččaret-iyi imi-w d ijdi

Ma tebɣam ad ssusmeɣ

Ɣas ma kksent-d wallen-iw

S wallen n gma ad muqleɣ

Asmi lliɣ d amecṭuḥ

Tessḥefḍem-iyi tiyita ɣef tlelli

Mi meqqreɣ tura udreɣ-tt-id

Ɣer lḥebs tḍeggrem-iyi

Netta iɛac (yedder) di leqṣer

Ma d nekk asemmiḍ yenɣa-yi

Kkreɣ nudaɣ acuɣer

Amerkanti yif-iyi

Lgirra wi tt-irebḥen

Deg idurar n Lviṭnam

Imulal (ilelliyen) s idammen

Di ssinima n Marikan

Partager