Accueil Tamazight Ad yettwasbedd deg usfugel n Yennayer i d-iteddun

Asebded n Cacneq deg tlemmast n Tizi Uzzu

Ad yettwasbedd deg usfugel n Yennayer i d-iteddun

218

Yella-d usenfar n usbeddi n usebdad n Cacneq sɣur Aseqqamu Aɣerfan n lwilya n Tizi Uzzu akked yimḍebbren teɛna temsalt, yecban aselway n tɣiwant n Tizi Uzzu, DEP…akked Mass Sadoud Ferhat, win ara ixedmen asenfar-agi. Ɣef wakken i t-id-wkkden, ad yettwasbed s wudem unṣib ass n umenzu n yennayer 2971.

Timsizzelt n timmuzɣa

Am wakken ara d-yili, diɣ, usenfar-nniḍen i d-yettheggi Useqqamu Aɣerfan n lwilaya n Tizi Uzzu, wagi d Temsizzelt n timmuzɣa gar tɣiwanin ara yettili yal aseggas. Deg yimagraden n uslagan agensan n temsizzelt-a, ad naf  deg umagrad wis 2:  ‘’ I lmend n yirmad n usnerni n ssaḥ n ccan n tmaziɣt ama di tutayt neɣ deg yidles neɣ di tummast, timsizelt-agi ad tettwaxdam akken ad fken arrazen i tɣiwanin iqedcen ɣef tmaziɣt s tmaziɣt, deg tedbelt akked anmetti-ines deg unnar …’’.

Ma deg umagrad wis 10: ‘’ Aslagan agensan n temsizelt yettwaxdam s lemcawṛa n : ufrinen d tufrinin n tesmilt d-isuddsen timsizzelt-agi, yineɣmasen d yimazzagen di taywalt, yiselmaden n Ugezdu n tmaziɣt n tesdawit Mulud At Mɛemmer n Tizi Uzzu, yiselmaden akk d yimnadiyen di tmaziɣt, yimḍebbren n umeẓlu n lecɣal n baylek, yiselmaden n tmaziɣt deg Tenmehla n usedwel, yinaẓuren,y icennayen d yimawlan n yidles’’.