Accueil Tamazight Zrin 4 n yiseggasen segmi yemmut Taleb Rabeh

Tameddurt

Zrin 4 n yiseggasen segmi yemmut Taleb Rabeh

55

Wwḍen ukkuz n yiseggasen segmi yemmut unaẓur n tezlit taqbaylit Taleb Rabeh, mbeɛd amecwar n lfen i d-yelḥa ɣef teɣzi n 40 n yiseggasen n ccna. Yettwassen Taleb Rabeh s taɣect-is ḥlawen, imeslayen-is iweznen s lmeɛna lqayen, s uẓawan-is yessedhayen d teqbaylit-is fessusen. Yerfed tizlit taqbaylit s amkan ɛlayen ɣer tama n waṭas n yinaẓuren n tallit-is. Yewwi-d abrid meqqren s umecwar ɣezzifen. Ilul Taleb Rabeh deg useggas n 1930 deg taddart n Tizit, lɛerc n At Yililten, tawilayt n Tizi Uzzu. Yesɛedda temẓi-s deg taddart-is, syin iruḥ ɣer tmurt n Fransa, anida yexdem di lluzin deg tama n Moselle seg useggas n 1950 ar 1956.

Yekcem ɣer ukabar n FLN deg tfidiralit n Fransa akken ad yefk tallelt i tegrawla inedhen di Lezzayer.Yeqdec akken yezmer, maca ayagi ur t-yeǧǧi ara ad yebru i ubrid n ccna. Tazwara-ines, yeḍfer yiwen umẓawan amẓabi uɣur yelmed agambar, qqaren-as Hamid Ou M’ẓabi . Syin yekki deg tedwilt n yicennayen iḥefaḍen di rradyu n Paris i d-yettqeddim umẓawan meqqren Amraoui Missoum, armi d aseggas n 1959, yessekles tasfift-is tamezwarut “Ifuk zzit di lmesbeh” i yeqqimen gar tezlatin yettwassnen ar ass-a.

Ixuleḍ Taleb Rabeh ddeqs n yicennayen meqqren am Akli Yahiatène, Saâdaoui Salah, Ccix Lhesnawi, Slimane Azem, Atunsi Mohamed El Djamoussi d Farid El Atrach. Yecna Taleb Rabeh deg umecwar-is armi d taggara n yiseggasen n 1990 azal n 150 n tezlatin. Tewwi-t tmettant deg taddart ideg ilul ɣef leɛmer n 85 n yiseggasen ass n, 22 duǧember 2015, yiwen n wass kan uqbel tamettant n Houcine Ait Ahmed. Yemḍel s uneḥdur n waṭas n wudmawen n tẓuri d yidles.

Gar tezlatin yettwassnen i d-yeǧǧa : “Ttnadigh ɣef zzher-iw, Ay aqjun kečč d aḥbib-iw, A lfen, Yekfa nnif, Ad yili Rebbi d mmi, A Micli ɛzizen …” Akken daɣen i iga kra n tezlatin n lemdiḥ d ddker ɣef nnbi. Deg yiwet n tdiwennit i iga Lewnis Ayt Mengellat, yenna tamlilt n Taleb Rabeh meqqret fell-as armi yuɣal gar tgejda n ccna n teqbaylit, acku di tazwara-s aṭas i d-yelmed ɣur-s. Asmi iɛedda deg tedwilt n umaṭṭaf wis sin “Icennayen uzekka” n Cherif Kheddam, d tizlit n Taleb Rabeh “Ṭṭir lqefs” i yefren ad tt-id-yecnu. Ɣef waya i nezmer ad d-nini Taleb Rabeh d yiwen seg yiɣerbazen n lfen.

Kh. A.