Ugar n wafud i Bumejber

Partager

Deg Unẓul-asamar n waɣir n Bgayet i d-tezga tɣiwant n Ayt Smaɛel, s tebɛed n wazal n 65 n yikilumitren. Imi d tamnaḍt tamsedrart, anezgum n ugzam n trisiti, di tegras yezrin abeɛda, yeɛmer dima ulawen n lɣaci-is. Ula mi ttnernint tnezduɣin akkin i yidurar, yuɣal waya d ugur, imi simmal tessrant tudrin i wugar n wafud (énergie) n trisiti si teɣbalut.

D ayen i yeǧǧan imḍebbren n Useqqamu aɣerfan aɣiwan, kkren-as i usbedd n texxamt n trisiti di kra n yimeḍqan, akken ad d-tqidd trisiti i tuddar. Seld mi ttwasbeddent texxamin-a n wafud yettwarnan di kra n temnaḍin n tɣiwant d yisɣuren, am Ayt Tɛisiwt, Tasnawit Ḥusin Ayt Ḥmed d Uxxam n yilemẓiyen, a-t-an tewweḍ-d nnuba n taddart n Bumejber, akken llan ttganin yiɣermanen-is acḥal tura d akud. Imi, ussan-a kan, i d-yella usbedd dinna, s uḥḍar n uselway n tɣiwant Sadeq Rebbaɛi, n yiwet n texxamt n trisiti akken ad tejhed ugar tezmert n trisiti di tama-nni.

Ulamma tadrimt n uqeddic-a, i telɣut dɣa, tekka-d tikkelt-a sɣur tkebbanit n ufraq n trisiti d ugaz n usamar (Sonelgaz, zik). « Di yal tagrest, itessra umdan i xilla n trisiti akken ad iqabel asemmiḍ, neɣ ad yeg kra n lecɣal-nniḍen deg uxxam-is. Ɣef waya, d ayen i aɣ-d-yewwin lehna i uqerruy mi nesla s usbedd n tɣawsa-a ara aɣ-isellken seg wugur-nni n rwaḥ n trisiti », i d-yenna yiwen n umezdaɣ n Bumejber.

Ad d-nesmekti ɣer taggara d akken, ɣef wawal n teɣbalut-nneɣ, mačči ala taddart n Bumejber ara yesfaydin seg wafud-a yettwarnan, wanag ula d imezdaɣ n Burafaɛ, Aɣdir akked temnaḍt n Yifula. Tura akka, d abrid ɣer usemɣer n usenfar d usbedd n ttawil-a di tuddar ur nettwaḥuza ariḍa, akken ad d-tthennin seg uɣbel n txessast n trisiti. Yiwen aql-it qrib ad iheggi i useqdec di taddart n Tala Ɛṭa, di leɛḍil ad ttwabnun wiyaḍ ayyuren-a i d-iteddun.

M. K.

Partager