Uḥdiq

Partager

Deg yiwen zzman akken, iqqim urgaz ara isḥissif γef zzman amek armi imdanen iẓran belli tudert mačči di tettdum u ḥsan cceṛ d aεdaw n Ṛebbi, itḥeqqen belli asaεdi d win kan ittgen lxiṛ, maca ddreγlen fell-as, tenṭeq γur-s yiwet n temγart s ucmumeḥ 

tenna-yas:-A mmi ur sḥissif ara, qqaren wat zik:-Acu i izedγen adrar ?

D lbaz d imiεruf. 

Acu i izedγen tizgi?

D izem d uḥelluf. 

Acu i izdeγen tuddar ?

D uḥdiq d wunguf.

Inna-yas urgaz-nni:-Ad am yaεfu Ṛebbi a yemma. 

Terra-yas:-Ajmaεin akk, ihi a mmi akka i d ddunit yal abrid ilaq ad iččaṛ, uḥdiq deg ubrid n ṣṣwab.

Ṣṣbuḥ. 

Ddukklen ssin yiṛfiqen d imsebriden, ihi yiwen lğib-is iččuṛ, ma d wayeḍ d aẓawali, ur isεi ula d taryalt, teddun, yuγal win akken isεan teγli-yas texṛiḍt akken teččuṛ, aḥbib-is yufa-tt, ur as-inni yara.

Amarkanṭi mi iwwet γer lğib yufa-n kullec iṛuḥ, isuγ iqqar-as:-Annaγ a yir ṣṣbuḥ. 

Inṭeq umdakel-is:-Γef walbaεḍ.

Amerkanti:-Amek γef walbaεḍ?

Arfiq-is:-Nek ṣṣbuḥ-agi rebḥeγ fell-as.

Amerkanti:-Iruḥ kra illan, kečč la teqqareḍ rebḥeγ γef ṣṣbuḥ am wagi?

Aḥbib-is:-Ur ttagwad idrimen-ik d leḥlal haten-an γur-i. 

Iddem-d taxṛiḍt-nni ifka-tt i uḥbib-is inna-yas:-Ay aḥbib γef wayagi i k-d-nniγ γef walbaεḍ.

Yuγal umerkanti-nni seg wakken iwala arfiq-is d mmi-s n leḥlal inna-yas:-Welleh ar d anebḍu ayen illan di texṛiḍt-agi γef ssin.

Yahia Yanes

Partager