Gar usekfel n umezruy, aseḥbiber d umennuɣ !

Partager

Segmi yebna ucennay Idir amecwar-is, netta icennu si tikkelt ɣer tayeḍ ɣef yidles d tmagit imaziɣen.

ɣas ulama tuget n yisefra mačči d ayla-s, wanag s taɣect-is yenwa ad isiweḍ ɣer umaḍal akk tiktiwin-nni n useḥbiber d usaki ɣef wayen yerzan tamaziɣt d teqbaylit. Ɣas caḍent tezlatin i nezmer ad nger deg umuɣ n tid n usuter d uzbu, ad d-nesmekti kan kra seg-sen deg umagrad-a. Deg tezlit ‘’Muqleɣ’’, yettwaɛqal lḥir-nni n win i ɛewwlen wiyaḍ ad t-ɣbun, ad t-rren d awerdan deg wakal-is. Tizlit-a, teffeɣ-d deg useggas n 1976, meḥsub di tallit n tdiktaturit n Bumedyen.

“Ur ẓriɣ ansi d-kkiɣ Ur walaɣ s anda tedduɣ Mi kkreɣ ad steqsiɣ Afeɣ liḥala tluɣ Amzun seg yigenni i d-ɣliɣ Ccah deg-i imi tettuɣ“,

Ikemmel yemla-d di tseddart i d-iḍefren amek i d-yerza yidles-nniḍen, yettwaḥettem s yiɣil armi yekna Umaziɣ deg wakal-is.

“Beddeɣ di tiɣilt sawleɣ Tiɣri-w teɣli ɣer wannu Mekkneɣ-d lewhi-w ad sleɣ Allaɣ la itezzi irennu Tḍal-d lqebla muqleɣ Tumer-iyi-d tenna-k knu“

Syin ɣer da, iger deg umezruy, ismekta-d deg tseddart-nniḍen n tezlit at wakal n Tmazɣa i yellan d imawlan-is.

“Muqqleɣ tamurt Umaziɣ Yugurten walaɣ udem-ik Nnesma-nni n wanda lliɣ Ḥulfaɣ tcewweq s yisem-ik Tabrat-ik segmi i tt-ɣriɣ Ferḥeɣ imi lliɣ d mmi-k“

Ayen s ikemmel tizlit, d asendeh ɣer ukemmel n umennuɣ alamma ḍ iswi. Ma newwi-d awal ɣef tezlit ‘’Ay arrac-nneɣ’’, i d-isuffeɣ Idir deg useggas n 1979, ad d-nini d tiɣri i d-yuzen i warrac Izwawen d Yimaziɣen i uzbu d umennuɣ ɣef tmagit d yidles. D taɣara iǧehden seg zik ɣur yimaziɣen, usuter d usaki s tezlit.

“Ɣas iruḥ walbaɛḍ Ɣas yella win yenfan Ar ad d-kkren wiyaḍ Ad asen-ddmen imukan Ɣur-wat win iberrun I ṭṭbel deg waman Ɣur-wat win itettun Yettbeddil zzman Ɣur-wat win itettun Ad aɣ-d-ggrin wussan“

Tella daɣen tezlit « D izumal », i d-yewwin ɣef yiwet n tallit di Lezzayer ideg yegdel udabu kullec ɣef umaziɣ. Yettusemma mačči ala tigawin, wanag ula d amesley i d-yesmektayen lasel, neɣ ideg yella usuter n tmaziɣt. Imeslay-d deg-s daɣen ɣef wayen akk sɛeddan yizumal d lemḥayen armi mmaren ula d idammen. Dɣa yecna deg-s:

“A d izumal S leqyud d tekmamin Di yal tamurt Gezmen-asen awal Mi d-nnan tiquranin“.

Dima ɣef wayen yerzan aẓar d tmagit, deg tezlit “Ad d-nuɣal”, s yimeslayen n Lwennas Meɛtub, yecna Idir ɣef wamek bɣan wid-nni ad sfeclen amennuɣ ɣef yidles d tmagit. Yebder-d daɣen tadyant n Tefsut n d umennuɣ ɣef tutlayt akken ad tili.

“Necfa i tutlayt-nni Mi gullen deg-s ur turi I lebda nenneǧǧer-as iswi Azekka ad nuɣal Necfa i tmaziɣt-nni Mi gullen deg-s ur tt-neɣri I lebda nenneǧǧer-as iswi Aql-aɣ ad nuɣal“.

Daɣen, deg useggas n 2013, isuffeɣ-d Idir tizlit “Adrar-inu” ideg yecna tayri-s i yidurar, yesmekta-d lḥif akk i ddren yimezdaɣ-is seg wacḥal d tasut. Deg ccna-s, yerra Idir ddeqs n tejmilin icebḥen i yirgazen yuklalen, am Mulud At Mɛemmer d Meɛtub Lwennas. Aya d agzul amecṭuḥ ɣef tikkin n Idir s tezlit deg umennuɣ ɣef tmaziɣt, taqbaylit d yidles seg yiseggasen n 1970 d asawen.

M. K.

Partager