Accueil | Tamazight

Tamazight

Tigzirt akked UẒeffun - Ussan n useɛlem mgal lehyuf

D tiddukkla timettit “Tameṭṭut iqeddcen” ara d-yellin i lmendad

06-08-2018

Texdem ass-nni n larebɛa 1/8/2018, tiddukkla timettit “Tameṭṭut iqeddcen” n Tizi Uzzu, yiwet n temlilit n tɣamsa deg uxxam n tiddukkla, yellan deg tlemmast n temdint n Tizi Uzzu.

Arraz aseklan Mohammed DIB

Azal n 20 n yimura i yettwajerden

06-08-2018

Tazrigt tis semmuset (6) n warraz aseklan Mohammed DIB n useggas-a 2017-2018, mḥezwaren fell-as wazal n 20 n yineggalen, yettarun s 3 tutlayin-a: tamaziɣt, tafransist akked taɛrabt.



<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
La Presse Algérienne